Bidfood De Clercq zet zich in voor een duurzame toekomst!

Bidfood De Clercq zet zich in voor een duurzame toekomst!

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Bidfood een belangrijke stap zet naar duurzaamheid door over te stappen op groene stroom!

Groene stroom, uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, waterkracht en geothermische energie, levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het tegengaan van klimaatverandering. Door deze keuze toont onze Groep zijn rol als milieubewuste leider in zijn sector.

Voor de vestiging in Oudenaarde komt dit neer op een vermindering van ongeveer 87 ton CO2e per jaar, gelijk aan het energieverbruik van 25 huishoudens, of 480.000 kilometer afgelegd met de auto.

Deze ontwikkeling weerspiegelt Bidfood’s engagement en langetermijnvisie voor duurzame groei en een kleinere ecologische voetafdruk. We zullen soortgelijke initiatieven blijven onderzoeken om een positieve bijdrage te leveren aan huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.