Vanaf het plaatsen van uw bestelling tot en met de ontvangst van uw producten beheert Bidfood De Clercq alle stappen om u een betrouwbare service te bieden. We zijn trots om te kunnen rekenen op een spitstechnologisch beheersysteem en op een bijzonder dichte, plaatselijke dekking zodat we garant kunnen staan voor een absoluut hoogwaardige service..

Uw levering

De beleveringsfrequentie, tussen 1 en 5 keer per week, wordt opgesteld in functie van verschillende parameters, waaronder:

 

·       Uw wekelijks zakencijfer. Hoe hoger dit is, hoe hoger ook de beleveringsfrequentie kan zijn.

·       Uw specifieke overeenkomsten: het deel uitmaken van een grotere groep, bepaalde specifieke voorwaarden van offerte en biedingen …

Uw leveringen vinden plaats tijdens werkdagen, van maandag tot vrijdag, tussen 4u en 15u, plaats. We garanderen u een levering binnen een bepaald tijdslot van minimum 5 opeenvolgende uren (bv. tussen 7u en 12u). Uitzonderlijk kunnen we in gemeenschappelijk overleg ook een ander tijdslot of een andere dag voor uw levering bepalen.

Toeleveringen en voorraadbeheer

De strenge selectie van onze leveranciers vormt de basis van onze kwaliteitsverbintenis. Al meteen bij aankomst van de goederen in onze magazijn komt een heel raderwerk op gang:

 

·        Controle van de conformiteit van de producten

·        Beheer van de productstroom volgens het FIFO/FEFO-principe (First In First Out / First Expired First Out).

·        Elk product dat binnenkomt, wordt gelabeld, zodat ze het 100% traceerbaar is

commande

Uw bestelling

Zodra uw bestelling via het e-commerceplatform of via onze klantenservice binnenloopt, wordt het in ons systeem ingegeven.

Trouw aan onze innovatiespirit is ons voorbereidingssysteem volledig geautomatiseerd. Hoewel de orderpicking zelf door een ordervoorbereider gebeurt, maakt die gebruik van een scan-pickingsysteem waardoor ons voorraadbeheer volledig geautomatiseerd verloopt.

Gekoppeld aan de gepersonaliseerde labeling bij ontvangst van de producten staat dit geautomatiseerd systeem garant voor een optimale traceerbaarheid zodat eventuele terugroepacties zo vlot mogelijk verlopen.

Onze vloot

Onze 10 voertuigen zijn uitgerust met twee gescheiden compartimenten met doorlopende temperatuurregistratie. Zo kunnen we positief en negatief koude producten gelijktijdig vervoeren. Het volume van de voertuigen is aangepast aan de af te leggen afstand en aan de te leveren volumes. Een krachtig koelaggregaat staat borg voor een volledig beheerde koudeketen tijdens de levering, … Dit zijn enkele voordelen van ons voertuigenpark dat één enkele bestelling, één enkele levering en één enkele factuur toelaat.

Nabijheid

Bidfood De Clercq wil zo dicht mogelijk bij de klant zijn. Daarom beschikken we over een extreem dichte lokale dekking zodat we onze producten iedere dag opnieuw op meer dan 500 adressen kunnen leveren.

Ons principe van One-stop-shopping bevoorraadt dagelijks onze klanten in Oost- en West-Vlaanderen, in een deel van de provincie Antwerpen en van het Brussels Gewest.

Om de afgelegde afstand maximaal te beperken, krijgt iedere chauffeur een eigen route zodat u kunt rekenen op een referentiepersoon die uw gewoonten en verlangens zo goed mogelijk kent.

Track & Trace

Onze volledige vloot is uitgerust met een track&tracesysteem. We weten via het web op elk moment waar onze voertuigen zich bevinden.
Dit systeem laat onze transportdienst toe de leveringen proactief op te volgen en eventueel te anticiperen bij leveringsproblemen. De klantendienst kan indien nodig onze klanten verwittigen bij een laattijdige levering.